HYDRAULICKÉ PRVKY

Hydrogenerátory

 • zubové, pístové (axiální, radiální), šnekové, lamelové
 • regulační, neregulační

Hydromotory

Rozvaděče

 • sekční, modulové, monoblokové
 • ovládané elektromagneticky, ručně
 • speciální bagrové rozvaděče

Hydraulické ventily

 • tlakové ventily (pojistné, redukční, předepínací, spouštěcí)
 • škrtící ventily (se stabilizací průtoku, s obtokem)
 • děliče průtoku (šoupátkové, rotační, lineární)

Filtry a filtrační techniku

 • odpadní, sací a tlakové filtry
 • filtrační stanice

Hydraulické šroubení

 • různé typy šroubení (lehká, těžká řada)

Galerie hydraulických prvků